X Close

   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 1 ประกอบด้วยขนม 1 ชิ้น

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของ Set B ประกอบด้วย พายสับปะรด, พายแพนงไก่,

 เดนิชเพรสตี้, เค้กกล้วยหอม, ชินามอลโรล,กะหรี่พัฟไก่ (เลือกได้ 1 ชิ้น)

- น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

 ราคา 39 บาท
   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.