X Close

   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 3

  - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set A  ประกอบด้วย แยมโรล, โรลใบเตย, โรลเผือก,

 เลมอนโรล, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ

 -  เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Set B ประกอบด้วย พายสับปะรด, พายแพนงไก่,

 เดนิชเพรสตี้,  เค้กกล้วยหอม, ชินามอลโรล,กะหรี่พัฟไก่


 ราคา 50 บาท
   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.