X Close


   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff&Pie Snack Boxes ชุดที่ 5 ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set A  ประกอบด้วย แยมโรล, โรลใบเตย,

 โรลเผือก, เลมอนโรล, โรลชอคโกแลต, โรลกาแฟ

 - เบเกอร์รี่ Puff&Pie 1 ชิ้น ของ Snack Box Set B ประกอบด้วย พายสับปะรด,

 พายแพนงไก่,เดนิชเพรสตี้, เค้กกล้วยหอม, ชินามอลโรล,กะหรี่พัฟไก่

 - น้ำผลไม้อีก 1 ถ้วย 

 ราคา 60 บาท
   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.